دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره دیجیتال مارکتینگ

برگزاری دوره دیجیتال مارکتینگ یکی از هدف های  اصلی آکادمی راشا در مسیر متخصص شدن شما می باشد . سعی آکادمی راشا در برگزاری این موارد و سمینارهای آموزشی و مطالب جذاب و رایگان در محیط وب می باشد . ما در زمینه های دیجیتال مارکتینگ ، طراحی وب سایت ، تولید محتوا ، خدمات اینستاگرام و هر تخصص که مربوط به حوزه آی تی باشد ، فعالیت می کنیم . تمامی مطالب های آکادمی راشا  ضمانت یادگیری و اجرایی دارند . همه ی این مطالب با پشتیبانی خدمت شما ارائه می شود . از اینکه شما همراه و همقدم ما هستیم ، به خود افتخار می کنیم . آکادمی راشا در مسیر متخصص شدن شما قدم بر می دارد .

23% -
دوره دیجیتال مارکتینگ

دوره دیجیتال مارکتینگ

1
999,000 تومان